Βιογραφικό


Διπλώματα & Τίτλοι
 • Πτυχίο Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό Λίαν Καλώς: 8,28 (26-7-1989)
 • Τίτλος ειδικότητας στην Ωτορινολαρυγγολογία, Νομ. Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (15-1-1997)
 • Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (15-12-2000)
 • Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α΄ Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική ΑΧΕΠΑ (5-1-2005)
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Ωτολογίας-Νευροωτολογίας (Diplome d’Universite Otologie et Oto-Neurologie), Universite Bordeaux II, France (23-6-2009)
 • Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (12-11-2009)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (26-8-2014)
Διακρίσεις
 • Τέσσερα πρώτα βραβεία σε εργασίες που συμμετείχα σε διεθνή συνέδρια
 • Δύο πρώτα βραβεία σε εργασίες που συμμετείχα σε ελληνικά συνέδρια
 • Έπαινος Αριστείας στη Διδασκαλία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015, από το τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. (26-11-2015)
Σπουδές – Σταδιοδρομία

Γεννήθηκα στη Λάρισα στις 12 Σεπτεμβρίου 1965. Κατάγομαι από την Λάκκα Σουλίου του νομού Πρέβεζας. Περάτωσα τη μέση εκπαίδευση στο 2ο Γενικό Λύκειο Λαρίσης αποφοιτώντας το 1983  με  βαθμό  Άριστα (19 7/13).

Την ίδια χρονιά κατόπιν  συμμετοχής  μου  στις  Πανελλήνιες  Εισαγωγικές εξετάσεις  εισήχθηκα στο  Ιατρικό  τμήμα  της  Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και γράφτηκα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσα τις πανεπιστημιακές μου σπουδές το 1989, κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς (8,28). Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους αποφοίτησα δεύτερος από τη Σ.Σ.Α.Σ. ως μόνιμος Ανθυπίατρος του Στρατού Ξηράς.

Από τον Σεπτέμβριο του 1989 έως το Σεπτέμβριο του 1990 εκπαιδεύτηκα στις βασικές  ιατρικές ειδικότητες στο 401 ΓΣΝΑ, ως εκπαιδευόμενος στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού.

Από τον Οκτώβριο του 1990 έως το Νοέμβριο του 1991 υπηρέτησα ως  Ανθυπίατρος στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού στη Θήβα, παρέχοντας πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων τον Μάρτιο του 1991 επιλέχθηκα μεταξύ συνυποψηφίων  για την ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας.

Τον Νοέμβριο του 1991 άρχισα την ειδίκευσή μου στην Ωτορινολαρυγγολογία. Ασκήθηκα επί 12 μήνες στη Χειρουργική ως ειδικευόμενος  στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του  424  Γ.Σ.Ν.Ε. και ακολούθως επί 12 μήνες στην Ωτορινολαρυγγολογία στην Ω.Ρ.Λ. κλινική του ίδιου Νοσοκομείου.

Τον Νοέμβριο του 1993 τοποθετήθηκα στην Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική Α.Π.Θ. στην οποία και ολοκλήρωσα το χρόνο ειδίκευσής μου στην Ωτορινολαρυγγολογία μετά από 36 μήνες, τον Νοέμβριο του 1996.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, πλην των τυπικών καθηκόντων μου, συμμετείχα ενεργά στο ερευνητικό πρόγραμμα της κλινικής. Εκπόνησα αρκετές επιστημονικές εργασίες τις οποίες ανακοίνωσα σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια ή δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και έλαβα μέρος σε Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια, εκ των οποίων σε ένα ως εκπαιδευτής.

Από τον Σεπτέμβριο του 1995 μου ανατέθηκε η εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής. Το θέμα της διατριβής αφορούσε την επιλογή της αποτελεσματικότερης μεθόδου χειρουργικής θεραπείας της χρονίας καταρροϊκής μέσης ωτίτιδας στην παιδική ηλικία. Η διατριβή εκπονήθηκε εξ’ ολοκλήρου στην Ω.Ρ.Λ. Πανεπιστημιακή κλινική και περιελάμβανε κλινικό και εργαστηριακό μέρος.

Κατά το διάστημα της ειδίκευσής μου, αλλά και αργότερα ως επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής συμμετείχα στην λειτουργία του Ογκολογικού ιατρείου της κλινικής και συνέβαλα στην αξιοποίηση των αρχείων του με αποτέλεσμα την εκπόνηση σημαντικών ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά ή ανακοινώθηκαν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

 Έδωσα εξετάσεις ειδικότητας στις 18-12-1996 και μου χορηγήθηκε ο τίτλος ιατρικής ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας στις 15-1-1997.

Από τον Ιανουάριο του 1997 έως τον Αύγουστο του 1997 υπηρέτησα ως επιμελητής στην Ω.Ρ.Λ. κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Παράλληλα, συνεχίστηκε η επιστημονική μου δραστηριότητα στην Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική Α.Π.Θ. απασχολούμενος από τον Φεβρουάριο του 1997 ως επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής μετά από απόφαση του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων.

Το Αύγουστο του 1997 τοποθετήθηκα Διευθυντής της ΩΡΛ κλινικής του 492 Γ.Σ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Στην θέση αυτή υπηρέτησα επί τρία έτη με σημαντική προσφορά στο κλινικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, η επιστημονική μου συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική ΑΧΕΠΑ ήταν συνεχής καθ’ όλο το παραπάνω διάστημα και τον Μάιο του 1999 ανανεώθηκε η θητεία μου  για δύο ακόμη έτη.

Από τις 17 Ιανουαρίου ως τις 7 Απριλίου 2000 παρακολούθησα την εκπαίδευση του προκεχωρημένου τμήματος της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού του Στρατού Ξηράς.

Tον Αύγουστο του 2000  τοποθετήθηκα επιμελητής στην Ω.Ρ.Λ. κλινική 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Τον Σεπτέμβριο του 2000 περάτωσα τη Διδακτορική μου Διατριβή, η οποία υποβλήθηκε σε κρίση  ενώπιον του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων στις 21 Δεκεμβρίου 2000. Κατά τη δοκιμασία βαθμολογήθηκα με Άριστα κατόπιν ομοφωνίας του συνόλου της εξεταστικής επιτροπής και στις 26 Απριλίου 2001 ορκίστηκα Διδάκτορας Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τον Απρίλιο του 2001 ανανεώθηκε για δεύτερη φορά η θητεία μου ως επιστημονικού συνεργάτη της Α’ Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ. κλινικής ΑΧΕΠΑ, έχοντας συμπληρώσει έξι έτη αδιάλειπτης και επωφελούς επιστημονικής συνεργασίας με την κλινική,  συμμετέχοντας διαρκώς στο ερευνητικό της έργο και τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες.

Το Δεκέμβριο του 2002 προκηρύχθηκε μία θέση λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο την Ωτορινολαρυγγολογία στο Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Υπέβαλλα αίτηση και εκλέχθηκα παμψηφεί στις 18 Δεκεμβρίου 2003.

Εξαιτίας της εκλογής μου υπέβαλλα παραίτηση στην Στρατιωτική Υπηρεσία η οποία έγινε αποδεκτή. Στις 28 Οκτωβρίου 2004 διαγράφηκα από την ενεργό υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό του Αρχιάτρου (Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού). Στις 5-1-2005 ορκίστηκα και ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Λέκτορας Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Με απόφαση του Τομέα Αισθητηρίων Οργάνων τοποθετήθηκα στην Α’ Ω.Ρ.Λ. Πανεπιστημιακή Κλινική του Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου ασκώ έως σήμερα το κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό μου έργο.

Τον Ιούλιο του 2008 προκηρύχθηκε μία θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την Ωτορινολαρυγγολογία στο Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Υπέβαλλα αίτηση και εκλέχθηκα παμψηφεί στις 2 Ιουνίου 2009.  Στις 12 Νοεμβρίου 2009 ορκίστηκα και ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τον Απρίλιο του 2013 προκηρύχθηκε, μετά από αίτησή μου για εξέλιξη, μία θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την Ωτορινολαρυγγολογία στο Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Υπέβαλλα αίτηση και εκλέχθηκα παμψηφεί στις 30 Απριλίου 2014.  Στις 26 Αυγούστου 2014 ορκίστηκα και ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ερευνητικό έργο

Συνοπτικά το ερευνητικό μου έργο αποτελείται από 462 συνολικά εργασίες. Πιο αναλυτικά:

 • 79 από αυτές έχουν δημοσιευθεί πλήρως σε διεθνή περιοδικά (τα 76 από αυτά περιλαμβάνονται σε Pubmed και Scopus) εκ των οποίων στις 23 είμαι πρώτος συγγραφέας, σε 13 δεύτερος και σε 13 τελευταίος (επιβλέπων) ή συγγραφέας αλληλογραφίας.
  Οι συνολικές αναφορές (citations) που έχουν λάβει οι δημοσιεύσεις αυτές σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus και Web of Science (Thomson Reuters) είναι 556, με H-Index 14.
  O συνολικός Impact Factor των δημοσιεύσεων μου είναι 112.
 • 49 από αυτές έχουν δημοσιευθεί πλήρως σε ελληνικά περιοδικά εκ των οποίων στις 18 είμαι πρώτος συγγραφέας, σε 11 δεύτερος και σε 7 τελευταίος, επιβλέπων ή συγγραφέας αλληλογραφίας.
 • 96 έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια
 • 119 έχουν ανακοινωθεί σε ελληνικά συνέδρια
 • 84 έχουν παρουσιασθεί ως διαλέξεις ή εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων
 • 12 αφορούν συμβολή σε συγγραφή βιβλίων και την Διδακτορική μου Διατριβή

Έξι από τις εργασίες που συμμετείχα έχουν βραβευτεί με πρώτα βραβεία στα αντίστοιχα συνέδρια (τέσσερα του εξωτερικού και δύο στην Ελλάδα) που παρουσιάστηκαν.

Από το 2004 έχω ορισθεί μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού: «Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική κεφαλής και Τραχήλου» και από το 2010 του ενοποιημένου πλέον περιοδικού «Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery».

Από το 2005 και έως σήμερα έχω διατελέσει αξιολογητής εργασιών (reviewer) σε 11 επιστημονικά περιοδικά, εκ των οποίων τα 8 περιλαμβάνονται στο Pubmed.

Έχω παρακολουθήσει 9 μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και 22 συνέδρια στο εξωτερικό.

Έχω παρακολουθήσει 40 μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και 88 συνέδρια στην Ελλάδα.

Έχω συμμετάσχει ως ομιλητής, σε επιστημονικές εκδηλώσεις  στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με 84 διαλέξεις ή εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων.

Επιπλέον έχω συμμετάσχει ως εκπαιδευτής ή ως συντονιστής εκπαίδευσης σε 13  workshops τα οποία διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια σεμιναρίων και συνεδρίων.

Επιστημονικές Εταιρείες

Είμαι ενεργό μέλος στις παρακάτω επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους:

Στην Ελλάδα

 • Πρόεδρος της Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.
 • Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ακουολογίας – Ωτολογίας και Νευροωτολογίας.
 • Μέλος της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Ωτορινολαρυγγολογίας
 •  Μέλος της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας.

Διεθνείς

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (European Academy of OtoRhinoLaryngology and Head & Neck Surgery)
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Λαρυγγολογίας (European Laryngological Society).
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ρινολογικής Εταιρείας (European Rhinogological Society).
 • Μέλος της Μεσογειακής Εταιρείας Ωτολογίας και Ακουολογίας (Mediterranean Society of Otology and Audiology).
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας (European Society of Surgical Oncology)
 • Μέλος του Ινστιτούτου Ωτοχειρουργικής Georges Portmann
 • Μέλος της Πανεπιστημιακής Σχολής Ωτορινολαρυγγολογίας του Bordeaux  (Ecole Univesritaire ORL de Bordeaux)
Κλινικό έργο

A. ειδικευση στην ωτορινολαρυγγολογια

 • Στις 6-11-1991 τοποθετήθηκα ως ειδικευόμενος στην Α’ Χειρουργική κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. όπου και παρέμεινα έως τις 5-11-92.
 • Από τις 6-11-1992 έως τις 30-11-1993 ασκήθηκα ως ειδικευόμενος στην Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
 • Στις 1-12-1993 τοποθετήθηκα στην Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου ασκήθηκα στην Ωτορινολαρυγγολογία έως τις 30-11-1996. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έλαβα μέρος σε όλες κλινικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της κλινικής ενώ είχα την ευκαιρία να μου ανατεθεί η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, την οποία ολοκλήρωσα ως επιστημονικός συνεργάτης της Κλινικής.

Έδωσα εξετάσεις ειδικότητας στις 18-12-1996 και μου χορηγήθηκε ο τίτλος ιατρικής ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας στις 15-1-1997.

Β. Κλινικό έργο μετα την ληψη  της ειδικότητας

 • Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου άσκησής μου στην Ωτορινολαρυγγολογία τοποθετήθηκα ως επιμελητής στην Ω.Ρ.Λ. κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Ε., θέση στην οποία υπηρέτησα κατά το χρονικό διάστημα 1-12-1996 έως 14-8-1997. Στο διάστημα αυτό άσκησα αυτοδύναμο κλινικό έργο, χειρουργώντας δύο ημέρες την εβδομάδα, καλύπτοντας τα εξωτερικά ιατρεία τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος και εφημερεύοντας σε τακτική βάση.
 • Στις 15-8-1997 τοποθετήθηκα ως Διευθυντής της Ω.Ρ.Λ. κλινικής του 492 Γ.Σ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Υπηρέτησα στη θέση αυτή για τρία συνολικά έτη έως τις 9-9-2000.

Στο διάστημα αυτό παρείχα τις ιατρικές μου υπηρεσίες, ως ειδικός Ωτορινολαρυγγολόγος, σε αξιωματικούς και οπλίτες υπηρετούντες στο Νομό Έβρου, σε άνδρες των σωμάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού, σε πολιτικούς υπαλλήλους του Υ.Ε.Θ.Α. καθώς και στα προστατευόμενα μέλη (συζύγους, τέκνα και γονείς) των παραπάνω κατηγοριών.

Εφημέρευα σε καθημερινή βάση, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία το σύνολο των επειγόντων ωτορινολαρυγγολογικών περιστατικών.

Ταυτόχρονα, αντιμετώπισα χειρουργικά κάθε είδους περιστατικό και πάθηση της ειδικότητάς μου αναβαθμίζοντας έτσι τη λειτουργία των Χειρουργείων του Νοσοκομείου και μηδενίζοντας πρακτικά την ανάγκη διακομιδών σε μεγαλύτερα νοσοκομεία του κέντρου.

Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής μου στην Αλεξανδρούπολη συμμετείχα στα προγράμματα της κοινωνικής ιατρικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά του Στρατού στα απομακρυσμένα και δύσβατα χωριά όλων των ακριτικών περιοχών. Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, ως ωτορινολαρυγγολόγος, συμμετείχα ενεργά  με τακτές επισκέψεις και προσφορά ιατρικής βοήθειας στον πληθυσμό των ακριτικών χωριών του Νομού Έβρου.

 • Κατά το χρονικό διάστημα από 10-9-2000 έως 28-10-2004, οπότε και αποστρατεύτηκα ως Αρχίατρος από τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρέτησα εκ νέου ως επιμελητής της Ω.Ρ.Λ. κλινικής του 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

  Συμμετείχα πλήρως σε όλες τις χειρουργικές κλινικές δραστηριότητες της κλινικής και είχα την ευθύνη του θαλάμου νοσηλείας των ασθενών και του ακουολογικού εργαστηρίου της κλινικής. Παράλληλα συμμετείχα ενεργά στο σύνολο των εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων της κλινικής.
 • Μετά την ορκωμοσία μου ως μέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., τοποθετήθηκα στις 5-1-2005 στην Α’ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, στην οποία ασκώ το κλινικό μου έργο έως σήμερα.
 • Από τον Αύγουστο του 2014 ασκώ τα κλινικά μου καθήκοντά μου ως Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής.

Όσον αφορά το χειρουργικό μου έργο ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία, αυτό έχει διευρυνθεί περιλαμβάνοντας το σύνολο σχεδόν των μείζονων επεμβάσεων της ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας. Ενδεικτικά στοιχεία του χειρουργικού μου έργου και των δεξιοτήτων που έχω αναπτύξει κατά τα τελευταία έτη είναι τα εξής:

1.      Εκτελώ προγραμματισμένα το σύνολο των τρεχουσών και βασικών χειρουργείων της ειδικότητας, κυρίως με σκοπό την εκπαίδευση των ειδικευομένων και των νεότερων συναδέλφων.

2.      Εκτελώ το σύνολο των ωτοχειρουργικών επεμβάσεων συμπεριλαμβανομένων των πλέον εξειδικευμένων από αυτές όπως τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων και αντιμετώπιση επιπλοκών της επέμβασης, χειρουργική της ωτοσκλήρυνσης (αναβολεκτομή) και των επιπλοκών της, οσταριοπλαστικές επεμβάσεις, αντιμετώπιση χολοστεατωμάτων με κλειστή και ανοικτή μέθοδο και με χρήση μοσχευμάτων για την αποκατάσταση της ακοής. Χαρακτηριστικά έχω εκτελέσει περισσότερες από 30 κοχλιακές εμφυτεύσεις αυτοδύναμα ως πρώτος χειρουργός, ενώ έχω επιπλέον εκτελέσει επανεπεμβάσεις σε περιπτώσεις κοχλιακών εμφυτευμάτων για την αντιμετώπιση άμεσων ή απώτερων επιπλοκών τους.

3.      Ασκώ συστηματικά την ενδοσκοπική ρινοχειρουργική για την αντιμετώπιση φλεγμονωδών και νεοπλασματικών καταστάσεων της ρινός και των παραρρινίων, όπως επίσης και για την επείγουσα αντιμετώπιση ρινορραγιών. Ταυτόχρονα εφαρμόζω όλες τις μείζονες εξωτερικές προσπελάσεις (οστεοπλαστική διάνοιξη του μετωπιαίου κόλπου, πλαγία ρινοτομή κ.λ.π.) για την αντιμετώπιση εκτεταμένων νεοπλασματικών παθήσεων της ρινός και των παραρρινίων.

4.      Όσον αφορά στην χειρουργική Ογκολογία της περιοχής Κεφαλής και Τραχήλου αντιμετωπίζω αυτοδύναμα ως πρώτος χειρουργός το σύνολο σχεδόν των κακοηθών όγκων της περιοχής, εκτελώντας σε εβδομαδιαία βάση τις πλέον βαρείες από τις παραπάνω επεμβάσεις (ολικές λαρυγγεκτομές, φαρυγγο-λαρυγγεκτομές, γλωσσεκτομές, οριζόντιες και κάθετες ημιλαρυγγεκτομές, ριζικούς και τροποποημένους τραχηλικούς λεμφαδενικόυς καθαρισμούς κ.λ.π.). Επιπλέον, ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία εφαρμόζω αυτοδύναμα όταν αυτό απαιτηθεί την χρήση μείζονων κρημνών της περιοχής (δελτοθωρακικός κρημνός, κρημνός τραπεζοειδούς και μείζονος θωρακικού) για την αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων μετά από ογκοχειρουργικές επεμβάσεις. Επιπλέον, έχω αντιμετωπίσει επιτυχώς μείζονες και ελάσσονες επιπλοκές ογκοχειρουργικών επεμβάσεων τόσο μετά από δικά μου χειρουργεία, όσο και για την αντιμετώπιση επιπλοκών χειρουργείων άλλων συναδέλφων όταν κλήθηκα να συνδράμω προς αυτό.

5.      Έχω αναπτύξει την χειρουργική με Laser για την αντιμετώπιση καλοηθών και κακοηθών καταστάσεων της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρω την εκτέλεση ικανότατου αριθμού επεμβάσεων με Laser για την αντιμετώπιση αρχόμενων καρκινωμάτων του λάρυγγα, του φάρυγγα και της γλώσσας, αντιμετώπιση καλοηθών καταστάσεων του λάρυγγα, καθώς επίσης και την οπίσθια χορδεκτομή με Laser για την αντιμετώπιση παραλύσεων των φωνητικών χορδών. Εξαιτίας της εξειδίκευσης μου στη χρήση των Laser για τις παραπάνω καταστάσεις αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η κλινική μου είναι η μοναδική με μηχάνημα Laser σε επίπεδο δημόσιου νοσοκομείου, έχω αντιμετωπίσει επιτυχώς πάνω από τριάντα περιπτώσεις αμφοτερόπλευρων παραλύσεων φωνητικών χορδών ως αποτέλεσμα θυρεοειδεκτομής, μετά από παραπομπή από άλλα δημόσια νοσοκομεία και κλινικές.


6.      Ασκώ συστηματικά την χειρουργική των μείζονων σιελογόνων αδένων εκτελώντας τμηματικές και ολικές παρωτιδεκτομές με πλήρη παρασκευή και διατήρηση του προσωπικού νεύρου για την αντιμετώπιση καλοηθών και καοηθών όγκων. Κατά την άσκηση της χειρουργικής των σιελογόνων αδένων, επί εκατοντάδων επεμβάσεων, έχω μηδενικό ποσοστό μείζονων επιπλοκών και ιδιαίτερα μικρό ποσοστό ελάσσονων επιπλοκών. Επιπλέον στα πλαίσια των ακαδημαϊκών – διδακτικών μου υποχρεώσεων έχω εκπαιδεύει νεότερους συναδέλφους επιμελητές αλλά και ειδικευόμενους στην χειρουργική της παρωτίδας και του υπογναθίου σιελογόνου αδένα.

7.      Ένας σημαντικός τομέας της χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου που έχω αναπτύξει κατά την τελευταία πενταετία είναι η χειρουργική του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων. Το τμήμα αυτό της χειρουργικής έχει εισαχθεί και καλλιεργηθεί στην κλινική σχεδόν αποκλειστικά με προσωπική πρωτοβουλία, εκτελώντας δεκάδες επεμβάσεις ολικής θυρεοειδεκτομής σε ετήσια βάση για αντιμετώπιση καλοηθών και κακοηθών καταστάσεων, καθώς επίσης και επεμβάσεις αφαίρεσης των παραθυρεοειδών αδένων σε περιπτώσεις αδενωμάτων τους. Εξαιτίας της πολυετούς εμπειρίας στην χειρουργική του τραχήλου έχουν αποφευχθεί οι μείζονες επιπλοκές της επέμβασης, καταγράφοντας μηδενικό ποσοστό μόνιμης παράλυσης των φωνητικών χορδών ή σημαντικής υπασβεστιαιμίας. Παράλληλα εκπαιδεύω συστηματικά νεότερους συναδέλφους στην χειρουργική του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων.

cv_markou (pdf)